" (...) życie moje poświęcę służbie ludzkości; troska o zdrowie chorych będzie moim pierwszym obowiązkiem; zawód mój wykonywać będę z sumiennością i godnością; powierzone mi tajemnice szanować będę; mieć będę najwyższy szacunek dla życia ludzkiego już od chwili jego poczęcia (...) " 
z Przysięgi Hipokratesa

 

Galeria

Publikacje Oferta Kontakt
 

Dr n.med. Wojciech Pawłowski, specjalista urolog. 

Ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach 
w 1986 r. Uzyskałem specjalizację I stopnia z Chirurgii Ogólnej w 1990r . 
i specjalizację II stopnia z Urologii w 1996 r. 

W 1998 r . uzyskał tytuł naukowy Doktora Nauk Medycznych.

Odbyłem liczne staże i kursy szkoleniowe krajowe i zagraniczne (m.in. w USA 
i Kanadzie). Od wielu lat jestem Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Urology Association oraz International Continence Society. 

Jestem autorem i współautorem licznych prac naukowych 
w piśmiennictwie polskim i zagranicznym.

Aktualnie pracuje w Szpitalu im. Michałowskiego 
w Katowicach przy ulicy Strzeleckiej 9.
 

                  Create by Jasiek Łakomski